Lyfter
IDAGSe morgondagens flyg
IDAGSe morgondagens flyg
Med reservation för eventuella ändringar. Kontrollera med flygbolaget vad som gäller
för resan. Ändrad avgångstid innebär inte automatiskt ändrad incheckningstid.
Bild1 Bild2 Bild3
Bild1
Läs ORnskoldsviks Airports broschyr här (Pdf)
Konferens
Örnsköldsvik Airport AB, SE-896 91. HUSUM
Tel 0660-874 00
SAS KLM - Royal Dutch Airlines Höga Kusten Flyg Flygande Orren - Flygplatsrestaurangen Sidfot